• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0878 668399
    • Условия за ползване

     Technopoint.eu/ е електронен магазин - Уеб Сайт за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

     I. Общи условия

      

     Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между www.technopoint.eu/, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ.
      

      

     Уеб Сайтът www.technopoint.eu  е онлайн магазин за електронна търговия и извършва продажби и доставки на публикуваните в него стоки и услуги собственост на www.technopoint.eu/
      Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на стоки и услуги онлайн от www.technopoint.eu/
      www.technopoint.eu/  е в правото си да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време потвърждението на заявката за закупуване на продукта или услугата от сайта.

     При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.technopoint.eu/ не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

     Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от www.technopoint.eu/ на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
      www.technopoint.eu/ се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока или услуга.

     При липса на складова наличност от заявена стока www.technopoint.eu/, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от него електронен адрес, както и с обаждане на посочения телефон в контакти. не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.
     Всички обявени цени са в български левове, (примерно - като могат да бъдат трансформирани в сайта в други валути по избор и желание на потребителя).

     II. Права и задължения на страните


     1.  www.technopoint.eu се задължава : 
     - Да потвърди наличността на поръчаните стоки и/или услуги или да откаже поръчката в срока, посочен в инструкцията ;
     - Да достави в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги заявената за покупка стока или услуга ;
     - Да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, като обаче не гарантира за достоверността и пълнотата на същата ;
     - Не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, качени на интернет страницата от клиенти или посетители ;
     - Не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание ;
     - Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват магазина ;
     Онлайн магазин  www.technopoint.eu  си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия своевременно биват публикувани в сайта.
     2. Клиентът се задължава : 
     - За да получи правото, да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от www.technopoint.eu стоки или услуги, е необходимо Клиентът, първо да се регистрира.
     При регистрацията трябва да бъде въведен адреса, който ще се използва за доставка, - Име и фамилия, e-mail, и телефон(и) за връзка. При регистрирането си Клиентът въвежда  логин (имейл) и парола, които ще го персонализират при влизането му в www.technopoint.eu
     - Да полага всички грижи и да предприема разумно налагащите се необходими мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата му ;

     - Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно администрацията на сайта в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв ;
     - С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил,като излиза от профила, чрез натискане на бутона "изход" ;
     - Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. В тази връзка Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
     - Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на сайта за електронна търговия www.technopoint.eu и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия ;
     - Да спазва българското законодателство, настоящите общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави ;
      С акта на регистрацията си Потребителят изразява  - онлайн съгласието си с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.technopoint.eu
     - Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки (ако има подадени такива) и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
     - Да посочи името и фамилията си или данните на юридическо лице, телефон, адрес за доставка и електронен адрес ;
     - Да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоките и услугите ;
     - Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоките и услугите ; 
     - Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката или услугата (ако е избрал такъв начин на доставка) ;

     Заявената за покупка стока или услуга се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги (При проявено желание от страна на Клиентът стоката може да бъде получена и в офиса на куриерската фирма – ако е избрал такъв начин за доставка).
     Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й ,както и транспорта за доставка.
     Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. и в почивните дни ,както и в дните на официалните празници. При финализиране на поръчката , Клиентът има възможност да види продуктите, които е заявил за закупуване и техните цени, имената , e-mail, телефон, адреса си, и начините за доставка и плащане , които е зяавил. След финализирането на поръчката на посочения от него електронен адрес и/или телефон ще получи  потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) Клиента ще бъде уведомяван от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, могат да бъдат следени и от профил на Клиента в сайта.
     Използването на този сайт и регистрирането в него се счита за съгласие и приемане на посочените  Общи условия.Ако тези общи условия НЕ БЪДАТ ПРИЕТИ, няма възможност за закупуване стоки или услуги от www.technopoint.eu.

      

     III. Условия за Плащане и Доставка

     1. При оформяне на поръчката от www.technopoint.eu Клиентът може да избира от няколко възможности за доставка, които са описани в раздел доставка.

     2. Поръчките се доставят в срок до 3 работни дни от подаване на заявката.При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката Клиентът ще бъде уведомен на посочения телефон за контакти.

     3. Доставка до адрес се извършва от 9.00 до 18.00 часа в делнични дни.

     4. В процеса на финализирането на поръчката от www.technopoint.eu, клиентът има възможност да избере между един от следните начини за плащане :

     - С наложен платеж при получаването от куриера.

     След получаване на плащането (с изключение на доставките с наложен платеж), стоката се изпраща.

     5. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка. В случай на констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявените при поръчката параметри, потребителят има право на рекламация, според закона за защита на потребителите и правилата за търговия. Рекламацията се предявява само в момента на доставката като се съставя констативен протокол. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с нова или отбив от цената.

     6. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока/услуга, когато тя му е доставена при едно от следните условия : 
     - Доставената стока/услуга явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
     - Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
     При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока/услуга, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

     При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете с www.technopoint.eu. Несъотвествието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта в доставката при получаването при клиента. При установяване на такава грешка, Клиента връща продукта за сметка на www.technopoint.eu и му се изпраща вярната заявка и доставка за сметка на www.technopoint.eu

     7. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети   www.technopoint.eu за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката или услугата, настъпили в следствие на отказа.

     8. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и  www.technopoint.eu се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

     9. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

     10. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаване на стоката от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

     11. В случай, че трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката, освен ако не е юридически упълномощен да представлява лицето.

     www.technopoint.eu  си запазва правото да променя по всяко време цените на предлаганите в сайта продукти. Всички цени са в български левове с включен ДДС.

      

     IV. Лични данни

      

     www.technopoint.eu  защитава личните данни на Клиента, предоставени му при попълването на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, на представянето на неверни данни от страна на Клиентът.

     При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.technopoint.eu може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в условията за ползване на сайта. www.technopoint.eu може да предоставя непбходимите лични данни на клиента на куриерската фирма, която осъществява доставката.

     www.technopoint.eu има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за уведомяване за промоции, изпращане на поздравления, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@technopoint.eu

     Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

      

     V. Отговорност

     www.technopoint.eu не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които www.technopoint.eu не би могъл и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.technopoint.eu

     www.technopoint.eu не носи отговорност за съдържанието на текстове, документи и снимки, качена от потребителите в интернет страницата. Дружеството си запазва правото да премахва или променя информация, публикувана от потребителите на сайта, когато тя е в противоречие с моралните и етични норми.

      

      

   • Newsletter